UPVC化工管

 您现在的位置:首页 > 产品展示 > UPVC管路系统 > UPVC化工管 > 正文内容

由令

发布时间:2016-03-25 浏览次数:877

产品名称:VP-240由令


描述:

  • 接口:牙口、平口,或钢管规格 ( 只适用于 1/2"~1")
  • 规格 schedule 80/CTS
  • 拆装容易可用于各种型式之管路特性:

规格:

型号 尺寸 规格 材质 O-环 接口
VP-240 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PVC EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-241 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS CPVC EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-243 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PVDF EPDM, FPM Socket, Threaded
VP-244 3/8"~4" ANSI, JIS, DIN, BS PP EPDM, FPM Socket, Threaded

NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本体(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 外特普(END CONNECTOR) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
3 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
4 O环(O-RING) EPDM, FPM 1


SIZE Nom 3/8" (10mm) 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm) 2" (50mm) 2-1/2" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)
JIS Ød1 18.4 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
Ød2 17.78 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98
I 19.05 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 44.45 47.63 57.15
ANSI Ød1 17.45 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
Ød2 17.04 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
I 19.05 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
DIN Ød1 16.3 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4
Ød2 15.9 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1 75.1 90.1 110.1
I 14 16 19 22 26 31 38 44 51 61
BS Ød1 17.5 21.5 26.9 33.7 42.4 48.4 60.5 75.5 89.1 114.5
Ød2 16.8 21.3 26.7 33.5 42.2 48.2 60.3 75 88.8 114.1
I 19.05 16.5 19.5 22.5 27 30 36 44.45 47.63 57.15
thd./in NPT 18 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 19 14 14 11 11 11 11 11 11 11
ØD 38 46 55 66 82 98 119.5 140 163 225
Ød 12.3 13.5 16.5 22.1 29.8 38 48 63 75 100
H 48 55 63 71 86.5 89 96.5 113 126 162


SCH 40 DIM.
SIZE Nom 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm) 2" (50mm)
Ød1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
Ød2 21.23 26.57 33.27 42.07 48.11 60.17
I 17.8 18.7 22.7 24.3 28.3 29.9
ØD 41 47.4 58.2 70.1 80.5 94
Ød 18 22.5 29 38 43.5 55.5
H 43 45.3 58.1 58.8 68.4 72.1


CTS DIM.
SIZE Nom 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm)
Ød1 16.08 22.45 28.83 35.2 41.66
Ød2 15.72 22.1 28.47 34.85 41.2
I 12.7 17.78 22.86 27.94 33
Ød 12 18.5 24.5 26 35
ØD 35 46 55 66 82
H 47 55.2 63 70.1 86